niedziela, 19 stycznia 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych II

DrukujDrukujPDFPDF

Data aktualizacji: 25.11 2016 r.

Tytuł:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Treść:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Tryb:

 Przetarg nieograniczony
 Rodzaj: Usługi
Data zamieszczenia postępowania:03.11.2016 r.
Termini składania ofert:

15.11.2016 r.  do godziny 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty:18.11.2016 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:25.11.2016 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: 
Pliki: