niedziela, 15 września 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy(2)

DrukujDrukujPDFPDF

Data aktualizacji: 27.09 2017 r.

Tytuł:

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Treść:

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w okresie od 01.10.2017 do 31.01.2018

Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na zasadach określonych w  art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust.1.pkt.1  ww. ustawy.
 Rodzaj: Usługi
Data zamieszczenia postępowania: 08.09.2017
Termini składania ofert:

15.09.2017 r.  do godziny 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty: 27.09.2017 r.Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:  
Pliki: