sobota, 28 marca 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

Dział Pomocy Środowiskowej - Wsparcie Dziecka i Rodziny

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Działu - Olga Domańska
ul. Włókiennicza 54
tel. 222 773 656
e-mail: odomanska@um.warszawa.pl

Do głównych zadań pracowników Działu należy m.in.

  • Organizowanie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
  • Wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-wychowawczych oraz praca z rodzinami biologicznymi mająca na celu powrót dziecka do rodziny
  • Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie organizacji oraz wsparcia opieki zastępczej
  • Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy asystenta rodziny
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych
  • Monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zasadach i dla celów przewidzianych w przepisach prawa oraz przyznawanie pomocy finansowej