sobota, 30 września 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram przyjęć konsultantów Wawerski Ośrodek Wsparcia

Konsultant - Koordynator  – udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostęp-nych formach pomocy
poniedziałek, środę w godz. 8.00 – 15.00
wtorek w godz. 12.00 - 19.00

Konsultant ds. osób z niepełnosprawnościami – poradnictwo, udzielanie informacji i wsparcie w zakresie: dofinansowań z PEFRON, ulgach i uprawnieniach oraz o miejscach świadczących pomoc. Poradnictwo z zakresu pracy socjalnej tj. udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy
poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00 - 16.00
czwartek w godz. 12.00 - 19.00

Doradca zawodowy -  poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie pracodawców i przedsiębiorców planują-cych zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Mediacje rodzinne - dla osób w konflikcie okołorozwodowym, ustalenie planów wychowaw-czych i pomoc w wypracowaniu porozumienia chroniącego więzi rodzinne
czwartek w godz. 8.00 - 16.00

Doradca energetyczny - doradztwo w zakresie analizy rachunków w celu znalezienia poten-cjalnych oszczędności, w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, in-formowanie o możliwości skorzystania z programów dotacyjnych
wtorek w godz. 8.00 - 11.30
czwartek w godz. 8.00 - 14.30
sobota w godz. 8.00 - 16.00
niedziela w godz. 10.00 - 16.00

Doradca obywatelski - obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych dotyczące spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00
od wtorku do czwartku w godz. 12.00 - 16.00

Prawnik – konsultacje w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, karnego
w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 16.00 - 19.00

Psycholog w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym - wsparcie dla osób i rodzin w kryzysie, uzależnionych
poniedziałek w godz. 9.00 -14.00
piątek w godz. 13.00 -18.00

Psycholog w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym (obsługa w języku ukraińskim) - wsparcie dla osób i rodzin w kryzysie, uzależnionych
poniedziałek w godz. 14.00 -19.00

Specjalista terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym - motywowanie do pod-jęcia leczenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów uzależnień wśród dorosłych i młodzieży
wtorek w godz. 10.00 - 14.00
czwartek w godz. 15.00 - 19.00

Prawnik w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym - konsultacje w zakresie prawa rodzinnego
środa w godz. 13.00 - 18.00

Miting AA
czwartek godz. 18.30