poniedziałek, 26 sierpnia 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

DrukujDrukujPDFPDF

 

Tytuł:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Treść:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Tryb:

 Przetarg nieograniczony
 Rodzaj: Usługi
Data zamieszczenia postępowania:21.07.2016 r.
Termini składania ofert:

16.08.2016 r.  do godziny 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty: 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:23.08.2016 r. 
Pliki: