niedziela, 15 września 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych II

DrukujDrukujPDFPDF

Data aktualizacji: 25.11 2016 r.

Tytuł:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Treść:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Tryb:

 Przetarg nieograniczony
 Rodzaj:  Usługi
Data zamieszczenia postępowania: 03.11.2016 r.
Termini składania ofert:

15.11.2016 r.  do godziny 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty: 18.11.2016 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 25.11.2016 r.  Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:  
Pliki: