wtorek, 01 grudnia 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
30.09.2019
Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Program dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA !

Dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 ogłaszamy dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.

Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.

Wnioski o świadczenie usług "Opieka wytchnieniowa" można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa.

 

Z jakich innych form wsparcia można skorzystać w ramach Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

  

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

  

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 jest współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta  Stołecznego Warszawy.

 

Wszelkich informacji w sprawie świadczenie usług "Opieka wytchnieniowa" udzielają w OPS Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:

Pani Agnieszka Molenda
Specjalista pracy socjalnej
ul. Włókiennicza 54, Pokój 111
tel: 222 773 628
e-mail: amolenda@um.warszawa.pl

Pani Joanna Sattelmeier
Specjalista pracy socjalnej
ul. Włókiennicza 54, Pokój 102
tel. 222 773 625
e-mail: jsattelmeier@um.warszawa.pl