czwartek, 30 czerwca 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
22.03.2021
Pomoc osłonowa- od 1 kwietnia 2021 roku

 

 

 

 

 

POMOC OSŁONOWA – Zasady udzielania pomocy finansowej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego od 1 kwietnia 2021 roku

 1. Pomoc finansowa w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla mieszkańców Wawra będzie udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54. Na przyznaną pomoc Ośrodek wydaje decyzję administracyjną.

 2. Komu przysługuje pomoc finansowa?
- rodzinom wielodzietnym przez które rozumie się rodziny, zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny, w których rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.

- rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1848 zł na 1 osobę w rodzinie

3. Gdzie złożyć wniosek?
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54, parter, pok. nr 2 Punkt Pierwszego Kontaktu lub wypełniony wniosek umieścić w skrzynce „ Ośrodek Pomocy Społecznej – korespondencja”

- osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, wnioski na miejscu do wypełnienia i można będzie zostawić w skrzynce korespondencyjnej OPS

 telefonicznie pod nr 22 277 36 27 oraz 22 277 36 37
drogą elektroniczną sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

4. Kiedy złożyć wniosek?

Od 1 kwietnia 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54 od poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 16.00 lub w Urzędzie Dzielnicy w godzinach urzędowania.

 

5. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do przyznania pomocy finansowej niezbędny jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

6. Jakie dokumenty przygotować na wywiad?
- dowód osobisty

- zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny
- bieżące rachunki za opłaty mieszkaniowe

 W postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia uprawnień do zasiłku celowego należy uwzględnić sytuację rodziny wielodzietnej prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe oraz ustalić fakt podniesienia kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

Wysokość zasiłku celowego przyznanego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego ustala się w wysokości nie wyższej niż 50%miesięcznych kosztów opłaty za śmieci.

Wytyczne do postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych zawarte są w załączniku do zarządzenia nr 397/2021 z 17.03. 2021 r. Prezydenta m. st. Warszawy.