poniedziałek, 26 października 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
24.02.2020
Pomoc osłonowa- od 1 marca 2020 roku

 

 

 

 

 

POMOC OSŁONOWA – Zasady udzielania pomocy finansowej na pokrycie wyższych (od 1 marca 2020 r) kosztów bieżącego utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

 1. Pomoc finansowa w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla mieszkańców Wawra będzie udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54. Na przyznaną pomoc Ośrodek wydaje decyzję administracyjną.

 2. Komu przysługuje pomoc finansowa?
- osobom samotnie gospodarującym

- w wieku powyżej 65 roku życia
- osobom utrzymującym się jedynie z renty lub emerytury
- osobom niepełnosprawnym
- osobom, które nie kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego
- osobom samotnym, których dochód nie przekracza kwoty 1752,50 zł netto

3. Gdzie złożyć wniosek?
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54, parter , pokój 2 - Punkt Pierwszego Kontaktu

telefonicznie pod nr 22 277 36 27 oraz 22 277 36 37
drogą elektroniczną sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

4. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do przyznania pomocy finansowej niezbędny jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

5. Jakie dokumenty przygotować na wywiad?
- dowód osobisty

- decyzję ZUS lub odcinek pobieranej emerytury lub renty
- bieżące rachunki za opłaty mieszkaniowe
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeśli ktoś posiada)

 Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a wysokość przyznanej pomocy jest uzależniona od rozpoznanej sytuacji.