piątek, 23 października 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
03.02.2017
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

O Programie:

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015, tylkoośrodki pomocy społecznej mogą kwalifikować osoby do pomocy żywnościowej i wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Z kolei Regionalne Organizacje Partnerskie (OPR)i Lokalne Organizacje Partnerskie (OPL) mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomnedo udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5a do wytycznych. Ponadto,w przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 5b do wytycznych.

Więcej o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej