czwartek, 04 czerwca 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
05.03.2018
Projekt pn."Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku"

 POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS-10gamma

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotne

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"

Dom Pomocy Społecznej "Leśny"

Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,

3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
  • usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
  • usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.

Rekrutacja Uczestników Projektu: 5.03.2018 - 15.03.2018

Kontakt z koordynatorem projektu:
Iwona Przybyła,
tel. 22 443 02 68
e-mail: iprzybyla@um.warszawa.pl

 

Źródło: http://senioralna.um.warszawa.pl/SAMODZIELNY