czwartek, 06 sierpnia 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

Projekty EFS

DrukujDrukujPDFPDF

Logo EFS

Cel projektu „Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy” : aktywizacja społeczno - zawodowa 20 osób
(15 kobiet i 5 mężczyzn, w tym:
min. 2 osób z niepełnosprawnościami) zamieszkałych w województwie mazowieckim, na terenie Dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych, biernych zawodowo, bezrobotnych, z III profilem pomocy, korzystających z PO PŻ, potrzebujących wsparcia by sprostać wymaganiom na rynku pracy, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja: w okresie od 01 września 2017 r. do 28 lutego 2019 r. w partnerstwie
z Fundacją A. R. T. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działania projektu:
•    praca socjalna
•    wsparcie pielęgniarki / edukatora zdrowotnego
•    konsultacje z psychologiem
•    konsultacje z doradcą zawodowym
•    przewodnik po rynku pracy
•    indywidualne konsultacje ze specjalistami (np. poradnictwo prawne, rodzinne)
•    warsztaty kompetencji społecznych w tym dla rodziców blok komunikacji z dziećmi
•    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
•    kursy i szkolenia zawodowe / zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia

Efekty realizacji projektu:
•    uzyskanie kwalifikacji przez 5 osób
•    poszukiwanie pracy przez 12 osób
•    znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 6 uczestników/ uczestniczek
•    poprawa sytuacji społecznej i zawodowej - pomiar efektywności społecznej na poziomie 34%
•    pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%

Wartość projektu: 204 412,50 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 163 529,94 zł i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 40 882,56 zł.

 

Kontakt:
Martyna Korzeniowska
OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego
tel.: 228 720 385
martyna.korzeniowska@opswawer.waw.pl

Plakat projektu


 

Logo EFS

Cel projektu „Czas dla Rodzin” : zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej integracji o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym 10 osób z rodzin
(9 kobiet i 1 mężczyzny). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych i zapobieganie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy i umiejętności prawidłowego funkcjonowania, zminimalizowanie skutków pozostawania bez pracy przez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja: w okresie od 01 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. w partnerstwie z Fundacją A. R. T. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020..

Działania projektu:
•    indywidualne konsultacje z psychologiem
•   indywidualne poradnictwo rodzinne (w tym : pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne w zależności od potrzeb rodziny)
•    warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców
•    warsztaty kompetencji społecznych
•    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, blok poświęcony działalności gospodarczej
•    indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
•    kursy i szkolenia zawodowe podnoszące / dające kwalifikacje zawodowe
•    indywidualne wsparcie pośrednika pracy – przewodnika po rynku pracy
•    Akademia Rodziny- działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe dostosowane do potrzeb rodzin
•    wsparcie edukatora rodziny

Efekty realizacji projektu:
•    uzyskanie kwalifikacji przez 3 osoby
•    poszukiwanie pracy przez 6 osób
•    znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 3 uczestników/ uczestniczki
•    poprawa sytuacji społecznej i zawodowej - pomiar efektywności społecznej na poziomie 34%
•    pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%

Wartość projektu: 110 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 88 000,00 zł i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 22 000,00 zł.

 

Kontakt:
Martyna Korzeniowska
OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego
tel.: 228 720 385
martyna.korzeniowska@opswawer.waw.pl

 

Zakończone projekty z funduszy Uni Europejskiej