środa, 15 sierpnia 2018
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Punkt Aktywizacji Zawodowej

DrukujDrukujPDFPDF

Duzury

 

Punkt Aktywizacji Zawodowej oferuje osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomoc indywidualną i grupową, a w szczególności:

  • udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, w celu nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  • konsultacje indywidualne służące korekcie dotychczasowego sposobu poszukiwania pracy i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, pomoc pracownikom
  • Punktu w określeniu indywidualnego planu działania.