czwartek, 30 czerwca 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Wolontariat 2021

DrukujDrukujPDFPDF

W 2021 roku Ośrodek brał udział w dwóch dużych akcjach, a mianowicie: #Wspieraj Seniora i #Warszawa Szczepi oraz kontynuowany był autorski program #Szkółka S.O.S. .

W ramach programu “Wspieraj Seniora” podpisano 19 umów. Wolontariusze wykonywali czynności związane z niesieniem pomocy mieszkańcom Dzielnicy Wawer, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia szczególnie byli narażeni na zakażenie COVID-19 i powinni pozostać w domach. Zadania powierzone Wolontariuszom to m.in.: zakup produktów pierwszej potrzeby; dostarczanie paczek żywnościowych, art. higienicznych, gorącego posiłku; realizację recept; wyrzucanie śmieci; zakup karmy dla zwierząt; wyprowadzanie psa.

Natomiast w program “Warszawa Szczepi” zaangażowało się 37 wolontariuszy. Wykonywali czynności związane ze wsparciem organizacyjno- informacyjnym w Punkcie Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 na terenie Dzielnicy Wawer m. st Warszawy. Zadania powierzone Wolontariuszom to m.in.: udzielanie informacji osobom zgłaszającym się do punktu, pomoc przy wypełnianiu formularzy, kierowanie osób do odpowiednich stanowisk i gabinetów wewnątrz punktu.

W ramach projektu “Szkółka SOS” zawarto 8 umów. Zaangażowanych było 5 Wolontariuszy, a objętych pomocą zostało 10 uczniów. Wolontariusze wykonywali czynności polegające na pomocy w nauce oraz nadrabianiu zaległości z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej lub średniej. Ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w trybie on-line.