poniedziałek, 17 grudnia 2018
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Wolontariat

DrukujDrukujPDFPDF

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
wszystkie osoby chętne do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym mieszkańcom Dzielnicy Wawer !!!

 

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, wykształcenie i status materialny. Jako wolontariusz możesz nieść pomoc dzieciom w nauce, wspierać osoby niepełnosprawne oraz spędzać czas z osobami starszymi i samotnymi

Wolontariuszom gwarantujemy:

POROZUMIENIE
Z wolontariuszami podpisujemy porozumienia określające czas pracy, miejsce i zakres ich obowiązków;

UBEZPIECZENIE NW
Osoby pracujące wolontarystycznie objęte są ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków;

OPINIE -ZAŚWIADCZENIA
Wystawiamy opinie, zaświadczenia o wykonywaniu pracy wolontarystycznej;

SPOTKANIA INTEGRACYJNE
Organizujemy spotkania integracyjne dla wolontariuszy, podczas których można  wymienić się swoimi doświadczeniami oraz  poznać wielu ciekawych ludzi.

 

Kontakt
Ewelina Belter – koordynator wolontariatu OPS Wawer
ewelina.belter@opswawer.waw.pl
(22) 613-38-44 w. 16