czwartek, 22 lutego 2018
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Zespół Wsparcia Społecznego

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Zespołu Wsparcia Społecznego - Agnieszka Bednarczyk
ul. Włókiennicza 54
tel:  228 721 392 w. 44
tel. kom.: 515 527 917
e-mail: agnieszka.bednarczyk@opswawer.waw.pl

 Do głównych zadań pracowników Zespołu należy m.in.

 1. Rozpoznanie, diagnoza problemów, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.
 2. Praca socjalna, ze szczególnym uwzględnieniem metod środowiskowej pracy socjalnej.
 3. Organizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom OPS.
 5. Poradnictwo specjalistyczne.
 6. Podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
 7. Inicjowanie, opracowywanie i realizacja lokalnych programów społecznych wynikających z rozpoznanych potrzeb.
 8. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 9. Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 10. Podejmowanie działań umożliwiających poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności przez:
  Inicjowanie tworzenia projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy pomocowych w zakresie właściwości danej jednostki.Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów.Opiniowanie projektów zgłaszanych przez inne komórki organizacyjne danej jednostki lub jednostki podległe, pod kątem możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe.
  • rozpoznanie i analizę potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie umiejętności społecznych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej,
  • poradnictwo rodzinne dotyczące problemów opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną,
  • przedstawianie oferty dot. wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz pomocy usługowej w miejscu zamieszkania,
  • zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym kontaktów z otoczeniem,
  • zaangażowanie seniorów do inicjatyw opartych na współpracy międzypokoleniowej, we współpracy z Klubem Wolontariusza.
 11. Realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.
 12. Prowadzenie zajęć grupowych dla wybranych kategorii klientów.

 

Koordynator projektów europejskich
Martyna Korzeniowska
tel. 226 133 844 wew. 16
e-mail:
martyna.korzeniowska@opswawer.waw.pl

Konsultant ds. bezrobocia
Agnieszka Wysocka

poniedziałek. 8.00 - 16.00 oraz środa 8.00-12.00, OPS ul. Włókiennicza 54, tel. 228 720 385
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, OPS ul. Korkowa 119/123,
tel. 226 133 844 wew. 16
e-mail:
agnieszka.wysocka@opswawer.waw.pl

Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Agencja Zatrudnienia Nr 5839
Agnieszka Dregiel
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00-16:00,  OPS ul. Włókiennicza 54, Klub Integracji, tel. 22 872 03 85, kom. 723 828 372
wtorek 8.00-16.00, OPS ul. Korkowa 119/123, tel. 226 133 844 wew. 16
e-mail: agnieszka.dregiel@opswawer.waw.pl

Uzależnienia
Ryszard Bloch
konsultacje osób uzależnionych i współuzależnionych
środa -  8.00-12.00 - ul. Korkowa 119/123, OPS Marysin, tel. 226 133 844 wew. 16
             13.00-16.00 - ul. Włókiennicza 54, Klub Integracji, tel. 228 720 385
piątek -  8.00-16.00 - ul. Włókiennicza 54, Klub Integracji, tel. 228 720 385
e-mail:ryszard.bloch@opswawer.waw.pl

Seniorzy
Ewelina Belter
Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem  lokalnym
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Klub Seniora "Wawerski Aktywny, Sprawny Senior 2016r.", ul. Paprociowa 2 w Międzylesiu,
tel. 504-447-824

Od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: ewelina.belter@opswawer.waw.pl