środa, 19 stycznia 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezrobocie

DrukujDrukujPDFPDF

Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B

tel. 022 810-27-06, 022 810-42-03
ul. E. Ciołka 10 A
tel. 022 836-41-43, 022 836-41-90

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
tel. 022 877-73-81

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. E. Ciołka 10 Atel. 022 532-22-08

Młodzieżowa Agencja Pracy Fundacji „Bez Względu Na Niepogodę”
ul. Piękna 3Atel. 022 621-72-73

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Warszawieul. Królewska 27
tel. 022 827-62-50
Rejestracja w Urzędzie PracyOsoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana  w innym urzędzie pracy.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania.
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale.
  3. Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień.
  4. Numer NIP, legitymacja ubezpieczeniowa.Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dot. osób odbywających zasadniczą służbę wojskową).