czwartek, 20 czerwca 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Archiwum aktualności
          Drodzy Seniorzy, serdecznie zapraszamy na Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów „Seniorzy Mają Talent” – VIII edycja, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) w sali...
                      Centrum Alzheimera i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  zapraszają       Opiekunów i rodziny osób chorych     Opiekunów i rodziny osób starszych...

Pozostałe aktualności

14.06.2018
W dniu 22 marca 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXIII/1744/2018 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla...
05.03.2018
  Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
03.02.2017
O Programie: Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa...