niedziela, 05 lutego 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dział wsparcia społecznego i projektów

DrukujDrukujPDFPDF

W skład Działu wsparcia społecznego i projektów wchodzą:

 • Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego
 • Wawerski Ośrodek Wsparcia 

 

Kierownik działu - Agnieszka Bednarczyk
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel:  222 773 660
od poniedziałku do piątku  8.00 - 16.00
e-mail: agbednarczyk@um.warszawa.pl

 

Inspektor ds. programów i projektów
Monika Chodecka
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 661
od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00
e-mail: mchodecka@um.warszawa.pl

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Agnieszka Wysocka
ul. Włókiennicza 54, pokój nr 102
tel. 222 773 662
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: a.wysocka@um.warszawa.pl

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Grzegorz Zubik
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 661
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: gzubik@um.warszawa.pl

Psycholog
Joanna Mościcka
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 661
poniedziałek, wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00
e-mail: jmoscicka@um.warszawa.pl 

 

Konsultant - koordynator Wawerskiego Ośrodka Wsparcia
Katarzyna Gąsiorowska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: k.gasiorowska@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Anna Kucharska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: a.kucharska@um.warszawa.pl

Psycholog
Anna Kucińska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
poniedziałek 9.00 - 14.00
wtorek, środa 9.00 - 15.00
piątek 9.00 - 17.00
e-mail: akucinska@um.warszawa.pl

 

Zadania Działu Wsparcia Społecznego i Projektów: 

Do zadań Zespołu projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego należy:

 1. Organizowanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawności, osób starszych oraz poradnictwa specjalistów dla klientów Ośrodka.
 2. Współpraca z powiatowym urzędem pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz organizowania staży zawodowych
 3. Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 4. Aplikowanie o środki unijne, krajowe i granty na realizację zadań Ośrodka
 5. Realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, środków krajowych i grantów.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 7. Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka.

 

Do zadań Wawerskiego Ośrodka Wsparcia należy:

 1. Organizacja i udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej dostosowanej do potrzeb osób doświadczających trudności życiowych
 2. Realizacja programów z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin
  z grup szczególnego ryzyka,
 3. Rozwój oferty usług społecznych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczne
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka.

Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka