poniedziałek, 26 października 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dział wsparcia społecznego i projektów

DrukujDrukujPDFPDF

 W skład Działu ds. Wsparcia Społecznego i Projektów wchodzą:

 • Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego
 • Klub Seniora
 • Wawerski Ośrodek Wsparcia 

 

Kierownik działu - Agnieszka Bednarczyk
ul. Włókiennicza 54, pokój 122
tel:  222 773 660
tel. kom.: 515 527 917
od poniedziałku do piątku  8.00 - 16.00
e-mail: agbednarczyk@um.warszawa.pl

 

 

Specjalista ds. programów i projektów
Martyna Korzeniowska
ul. Włókiennicza 54, pokój nr 102
tel. 222 773 661
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: m.korzeniowska@um.warszawa.pl

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Agnieszka Wysocka
ul. Włókiennicza 54, pokój nr 102
tel. 222 773 662
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

e-mail: a.wysocka@um.warszawa.pl

Inspektor ds. programów i projektów
Monika Chodecka
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 661
wtorek, środa 8.00 - 15.00
piątek 8.00 - 14.00
e-mail: mchodecka@um.warszawa.pl

Psycholog
Joanna Mościcka
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 661
poniedziałek, środa 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 12.00
e-mail: jmoscicka@um.warszawa.pl

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Ryszard Bloch
konsultacje osób uzależnionych i współuzależnionych
ul. Włókiennicza 54, pokój 102
tel. 222 773 662
środa 8.00 - 16.00
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
piątek 8.00 - 16.00
e-mail: rbloch@um.warszawa.pl

Starszy instruktor terapii zajęciowej
Agnieszka Dregiel
Klub Seniora Wawer
ul. Błękitna 32,
tel. 504 447 824
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: adregiel@um.warszawa.pl

Koordynator Klubu Seniora
Ewelina Belter
Klub Seniora Wawer
ul. Błękitna 32
tel. 504 447 824

Od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: ebelter@um.warszawa.pl

Terapeuta
Magdalena Pazio
Klub Seniora Wawer
ul. Błękitna 32
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: mpazio@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej - koordynator
Anna Kucharska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
e-mail: a.kucharska@um.warszawa.pl

Psycholog
Anna Kucińska
Wawerski Ośrodek Wsparcia
ul. Żegańska 2c
tel. 515 911 857
wtorek, środa 9.00 - 15.00
e-mail: akucinska@um.warszawa.pl

 

Zadania Działu Wsparcia Społecznego i Projektów: 

Do zadań Zespołu projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego należy:

 1. Organizowanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawności, osób starszych oraz poradnictwa specjalistów dla klientów Ośrodka.
 2. Współpraca z powiatowym urzędem pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz organizowania staży zawodowych
 3. Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 4. Aplikowanie o środki unijne, krajowe i granty na realizację zadań Ośrodka
 5. Realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, środków krajowych i grantów.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 7. Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka.

Do zadań Klubu Seniora należy:

 1. Rozpoznanie, diagnoza problemów, ocena i analiza potrzeb osób starszych, mieszkańców dzielnicy Wawer.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej osobom starszym.
 3. Prowadzenie Klubu Senior + z ofertą usług adekwatną do rozpoznanych potrzeb
 4. Realizacja Programu Wawerski Aktywny Sprawny Senior
 5. Organizowanie wolontariatu 60 +
 6. Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka.

Do zadań Wawerskiego Ośrodka Wsparcia należy:

 1. Organizacja i udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej dostosowanej do potrzeb osób doświadczających trudności życiowych
 2. Realizacja programów z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin
  z grup szczególnego ryzyka,
 3. Rozwój oferty usług społecznych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczne
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka.

Współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka