niedziela, 15 września 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Pomoc usługowa

DrukujDrukujPDFPDF

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer organizuje na rzecz mieszkańców dzielnicy następujące rodzaje usług :
1. Usługi opiekuńcze:
     - gospodarcze i pielęgnacyjne
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pomoc w gotowaniu, utrzymanie w czystości mieszkania, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na zlecenie lekarza itp.
Usługi opiekuńcze w 2017 roku świadczy:
HDOmedical Sp. z o. o.
ul. VII Poprzeczna 13
04-615  Warszawa
tel.: 22 815 30 62  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel./fax.:  22 250 13 92
tel. kom. 502 496 280 przez 7 dni w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00

2.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Głównym celem świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest poprawa funkcjonowania tych osób w obszarze społecznym tj. doprowadzenie do podejmowania przez te osoby ról społecznych charakterystycznych dla danego przedziału wiekowego. Ww. usługami objęte są osoby dorosłe i dzieci.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczą w miejscu zamieszkania usługobiorcy osoby ze specjalistycznym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.
          
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w  2017  roku świadczy:

Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”
20-802 Lublin ul. Kolorowa 6
Filia: 04-609 Warszawa
ul. Rzeźbiarska 88
tel.: 22  815-30-62   w godz. 8.00 - 16.00
tel. kom. 502 496 280   w godz. 8.00 - 20.00
fax: 22  250 10 16

 

3.  Usługa sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej:

Celem świadczenia jest organizacja pogrzebów, zebranie dokumentacji niezbędnej do przygotowania pochówku, sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji (również osób NN).

Usługi pogrzebowe zlecane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zakresie pochówku osób zmarłych na terenie Dzielnicy Wawer w 2017 roku świadczy:

Zakład Usług Pogrzebowych "PROMORTE" Grzegorz Kwiecień
Al. Piłsudskiego 27
05-270 Marki
tel. 22 771-60-00
fax: 22 771-60-02