niedziela, 15 września 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Bezdomność

DrukujDrukujPDFPDF

Informacja dotycząca pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

 

Służby udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

 1. Bezpłatny telefon dla osób bezdomnych  987
 2. Straż Miejska   tel. 986
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul.Włókiennicza 54 – pracownicy socjalni   tel. 22 872 15 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
 4. Policja   tel.997

Miejsca, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc:

 1. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Stowarzyszenie Monar ul. Kijowska 22 tel. 22 425 51 93
  czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 18:00
 2. Noclegownie:
  Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar
  ul. Skaryszewska 19,  tel. 22 499 80 29
  dla mężczyzn i kobiet - nocleg, posiłek, kąpiel - czynna codziennie w godzinach od 19:00 do 7:00 następnego dnia

  Polski Komitet Pomocy Społecznej
  ul.Polska 33 tel. 22 651 05 71
  dla mężczyzn- nocleg, dwa posiłki, kąpiel
  czynny codziennie od godziny 18 do 8.00 następnego dnia

 3. Schroniska – jest 18 placówek na terenie miasta Warszaw
  Osoby zainteresowane uzyskaniem miejscem tymczasowego pobytu w schronisku powinny zgłosić się do pracownika socjalnego naszego Ośrodka – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.
  Obecnie na terenie m.st. Warszawa obowiązuje procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego miejsca w schronisku (Procedura z załącznikami) w zakres której wchodzi: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną, ustalenie możliwości powrotu do miejsca ostatniego stałego miejsca zameldowania, podpisanie kontraktu socjalnego na umieszczenie w schronisku oraz przesłanie zgromadzonej dokumentacji do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, który wydaje decyzje administracyjną przyznającą miejsce    w schronisku. Osoba bezdomna do czasu uzyskania skierowania do schroniska jest zobowiązana do współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Dzielnicy Wawer.
  Na czas oczekiwania na miejsce w schronisku osoba bezdomna może korzystać z ogrzewalni i noclegowni oraz z bezpłatnych przejazdów specjalnym autobusem dla osób bezdomnych MPP (Mobilny Punkt Poradnictwa)
 4. Jadłodajnie:

  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
  ul. Azaliowa 17
  tel. 22 815 25 62
  posiłek wydawany od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 14:00
  Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska, Kuchnia i Stołówka Ubogich im. św. Brata Alberta
  ul. Kawęczyńska 4a
  tel. 022 619 78 41
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w 10:30 - 13:00

  Stowarzyszenie Alter Ego, Jadłodajnia dla Bezdomnych i Najuboższych
  ul. Wiślana 7
  tel. 22 760 86 40
  posiłek wydawany od poniedziałku do soboty, w godzinach 11:30 - 14:00

  Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich
  ul. O.Boznańskiej 21
  tel. 22 836 80 00
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 13:00

  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Jadłodajnia im. św. Brata Alberta
  ul. Lubelska 30/32
  tel. 22 818 43 68
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

  Jadłodajnia. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
  ul. Miodowa 13
  tel. 22 831 31 09
  posiłek wydawany od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:30 - 13:30

  Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri
  ul. Sapieżyńska 3
  tel. 22 635 21 09
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 14:00

  Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia
  ul. Żytnia 1A
  tel. 22 838 70 25
  posiłek wydawany od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 - 16:00

 5. Możliwość wykapania się:
  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
  ul. Azaliowa 17
  tel. 22 815 25 62

  Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej
  ul. Żytnia 1A
  tel. 22 838 70 25
  (mężczyźni i kobiety kąpiel, magazyn odzieżowy) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00

 6. Prania odzieży:
  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
  ul. Azaliowa 17
 7. Pomocy medycznej:
  Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – Przychodnia dla osób bezdomnych
  ul. Wolska 172
  tel. 22 836 81 82
  czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
 8. Poradnictwa specjalistycznego:
  Pogotowie Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Kryzysowej
  ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
  tel. 22 622 96 33
  (porady prawne, pomoc socjalna)
  czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

  Punkt Informacji i Porad dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
  ul. Wolska 172
  tel. 22 836 81 82
  czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

  Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar
  ul. Hoża 57
  tel. 22 621 28 71
  czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00