poniedziałek, 26 października 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezdomność

DrukujDrukujPDFPDF

Informacja dotycząca pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

 

Służby udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

 1. Bezpłatny telefon dla osób bezdomnych  987
 2. Straż Miejska   tel. 986
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul.Włókiennicza 54 – pracownicy socjalni   tel. 22 872 15 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
 4. Policja   tel.997

Miejsca, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc:

 1. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Stowarzyszenie Monar ul. Kijowska 22 tel. 22 425 51 93
  czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 18:00
 2. Noclegownie:
  Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Stowarzyszenie Monar
  ul. Skaryszewska 19,  tel. 22 499 80 29
  dla mężczyzn i kobiet - nocleg, posiłek, kąpiel - czynna codziennie w godzinach od 19:00 do 7:00 następnego dnia

  Polski Komitet Pomocy Społecznej
  ul.Polska 33 tel. 22 651 05 71
  dla mężczyzn- nocleg, dwa posiłki, kąpiel
  czynny codziennie od godziny 18 do 8.00 następnego dnia

 3. Schroniska – jest 18 placówek na terenie miasta Warszaw
  Osoby zainteresowane uzyskaniem miejscem tymczasowego pobytu w schronisku powinny zgłosić się do pracownika socjalnego naszego Ośrodka – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.
  Obecnie na terenie m.st. Warszawa obowiązuje procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego miejsca w schronisku (Procedura z załącznikami) w zakres której wchodzi: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną, ustalenie możliwości powrotu do miejsca ostatniego stałego miejsca zameldowania, podpisanie kontraktu socjalnego na umieszczenie w schronisku oraz przesłanie zgromadzonej dokumentacji do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, który wydaje decyzje administracyjną przyznającą miejsce    w schronisku. Osoba bezdomna do czasu uzyskania skierowania do schroniska jest zobowiązana do współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Dzielnicy Wawer.
  Na czas oczekiwania na miejsce w schronisku osoba bezdomna może korzystać z ogrzewalni i noclegowni oraz z bezpłatnych przejazdów specjalnym autobusem dla osób bezdomnych MPP (Mobilny Punkt Poradnictwa)
 4. Jadłodajnie:

  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
  ul. Azaliowa 17
  tel. 22 815 25 62
  posiłek wydawany od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 14:00
  Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska, Kuchnia i Stołówka Ubogich im. św. Brata Alberta
  ul. Kawęczyńska 4a
  tel. 022 619 78 41
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w 10:30 - 13:00

  Stowarzyszenie Alter Ego, Jadłodajnia dla Bezdomnych i Najuboższych
  ul. Wiślana 7
  tel. 22 760 86 40
  posiłek wydawany od poniedziałku do soboty, w godzinach 11:30 - 14:00

  Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich
  ul. O.Boznańskiej 21
  tel. 22 836 80 00
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 13:00

  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Jadłodajnia im. św. Brata Alberta
  ul. Lubelska 30/32
  tel. 22 818 43 68
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

  Jadłodajnia. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
  ul. Miodowa 13
  tel. 22 831 31 09
  posiłek wydawany od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:30 - 13:30

  Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri
  ul. Sapieżyńska 3
  tel. 22 635 21 09
  posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 14:00

  Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia
  ul. Żytnia 1A
  tel. 22 838 70 25
  posiłek wydawany od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 - 16:00

 5. Możliwość wykapania się:
  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
  ul. Azaliowa 17
  tel. 22 815 25 62

  Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej
  ul. Żytnia 1A
  tel. 22 838 70 25
  (mężczyźni i kobiety kąpiel, magazyn odzieżowy) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00

 6. Prania odzieży:
  Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
  ul. Azaliowa 17
 7. Pomocy medycznej:
  Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – Przychodnia dla osób bezdomnych
  ul. Wolska 172
  tel. 22 836 81 82
  czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
 8. Poradnictwa specjalistycznego:
  Pogotowie Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Kryzysowej
  ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
  tel. 22 622 96 33
  (porady prawne, pomoc socjalna)
  czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

  Punkt Informacji i Porad dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
  ul. Wolska 172
  tel. 22 836 81 82
  czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

  Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar
  ul. Hoża 57
  tel. 22 621 28 71
  czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00