sobota, 28 marca 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

Zespół ds. Przemocy

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Zespołu ds. Przemocy
Lilianna Szostak
tel: 222 773 607
faks: 222 773 609

e-mail: lszostak@um.warszawa.pl

Pracownicy Socjalni
tel: 222 773 617, 222 773 618, 222 773 619

Do głównych zadań Zespołu należy:

  • Koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Prowadzenie wszystkich procedur NK i monitoringu zakończonych procedur.
  • Indywidualna praca z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej związanej z przemocą.
  • Zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie.
  • Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.