środa, 19 stycznia 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Przemocy

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik Zespołu ds. Przemocy
Lilianna Szostak
tel: 222 773 607
faks: 222 773 609
e-mail: lszostak@um.warszawa.pl

 

Specjalista pracy socjalnej
Justyna Adamska
tel. 222 773 616
e-mail: jadamska@um.warszawa.pl 

Specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Gemza
tel. 222 773 619
e-mail: mgemza@um.warszawa.pl 

Specjalista pracy socjalnej
Izabela Krupa
tel. 222 773 617
e-mail: ikrupa@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Anna Michałowicz
tel. 222 773 618
e-mail: amichalowicz@um.warszawa.pl

 

 

Do głównych zadań Zespołu należy:

  • Koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Prowadzenie wszystkich procedur NK i monitoringu zakończonych procedur.
  • Indywidualna praca z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej związanej z przemocą.
  • Zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie.
  • Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.