czwartek, 30 czerwca 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dział ds. pracy socjalnej

DrukujDrukujPDFPDF

Kierownik działu - Paweł Fisz
ul. Włókiennicza 54
tel. 222 773 648
e-mail: pfisz@um.warszawa.pl

Do głównych zadań pracowników Działu należy m.in.

  • Organizowanie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
  • Wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-wychowawczych oraz praca z rodzinami biologicznymi mająca na celu powrót dziecka do rodziny
  • Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie organizacji oraz wsparcia opieki zastępczej
  • Zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy asystenta rodziny
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych
  • Monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zasadach i dla celów przewidzianych w przepisach prawa oraz przyznawanie pomocy finansowej

Zespół zaawansowanej pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej
Danuta Makowska
tel. 222 773 622
e-mail: dmakowska@um.warszawa.pl

Specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Kołodziej
tel. 222 773 647
e-mail: k.kolodziej@um.warszawa.pl

Starszy pracownik socjalny
Katarzyna Idryjan 
tel. 222 773 646
e-mail: kidryjan@um.warszawa.pl

Pracownik socjalny
Ewelina Staszewska
tel. 222 773 624
e-mail: estaszewska@um.warszawa.pl

 

Zespół ds. asysty rodzinnej 

Starszy Asystent rodziny
Edyta Kała
tel. 222 773 648
tel. komórkowy: 504 447 817
e-mail: ekala@um.warszawa.pl

Asystent rodziny
Izabela Miazek-Karbowska
Asystent rodziny
tel. 222 773 645
tel. komórkowy: 504 447 813
e-mail: imiazek@um.warszawa.pl