niedziela, 15 września 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Dyrekcja

DrukujDrukujPDFPDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Renata Staruch

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie. W przypadku nieobecności dyrektora ośrodka interesantów przyjmuje zastępca.
tel. 22 613 38 94 w. 20
 

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Kaczorek

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie.
tel. 22 613 38 94 w. 20