wtorek, 10 grudnia 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

RODO

DrukujDrukujPDFPDF

Informacja

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie,
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa jest Administratorem Danych
w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres
e-mail: iod@opswawer.waw.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.