środa, 19 stycznia 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dużury specjalistów

DrukujDrukujPDFPDF

PSYCHOLOG – Anna Kucińska

wtorek, środa 9.00 – 15.00

piątek 9.00 – 17.00

Konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w sytuacji trudności rodzinnych, zaburzeń psychicznych, trudności z funkcjonowaniem w szkole czy grupie rówieśniczej

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Anna Kucharska

poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

Poradnictwo, udzielanie informacji i wsparcie w zakresie dofinansowań PFRON, informacja o ulgach i uprawnieniach oraz miejscach świadczących pomoc.

 

MEDIACJE RODZINNE – Katarzyna Kołodziej i Izabela Miazek

czwartek 8.00 – 16.00

Mediacje dla osób w konflikcie okołorozwodowym, ustalenie planów wychowawczych i pomoc w wypracowaniu porozumienia chroniącego więzi rodzinne.

 

PRAWNIK – Agnieszka Olszewska - Dąbrowska

dyżur dwa razy w miesiącu - wtorek 16.00 – 19.00

Najbliższe zaplanowane dyżury (11.01.2022, 18.01.2022, 08.02.2022, 22.02.2022, 15.03.2022, 29.03.2022, 12.04.2022, 26.04.2022, 10.05.2022, 24.05.2022, 07.06.2022, 21.06.2022)

Konsultacje w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, karnego.

 

PEDAGOG SPECJALNY – Zofia Białek

dyżur dwa razy w miesiącu - poniedziałek 15.00 – 18.00

Najbliższe zaplanowane dyżury (17.01.2022, 14.02.2022, 14.03.2022, 25.04.2022, 16.05.2022, 13.06.2022)

Konsultacje w zakresie wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi i ich rodzin, organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówek oświatowych, mediacje, metod i form pracy terapeutycznej, organizacji wsparcia terapeutycznego, wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju dziecka.

 

DORADCA ZAWODOWY – Grzegorz Zubik

poniedziałek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 16.00

Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie pracodawców i przedsiębiorców planujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Katarzyna Gąsiorowska

poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 

WOLONTARIAT w ramach programu „Wspieraj seniora” – koordynator Anna Kucharska

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Koordynowanie pracy wolontariuszy, budowanie bazy wolontariuszy i potrzebujących seniorów.

 

WSPARCIE DLA RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE CHOROBA ALZHEIMERA, DEMENCJA BĄDŹ ZESPOŁY OTĘPIENNE – realizuje Fundacja Wsparcie

środy

Od 1 września 2021 roku zajęcia odbywają się w Klubie Seniora przy ul. Błękitnej 32

Terapia zajęcia dla osób starszych z chorobą alzheimera, demencją bądź zespołami otępiennymi. W czasie pandemii zajęcia odbywają się indywidualnie.

Terapeuci dojeżdżający do domów podopiecznych - Agata Anusiewicz i Aneta Sieńkowska

Grupa wsparcia dla opiekunów osób starszych z chorobą alzheimera, demencją bądź zespołami otępiennymi – prowadzący: Maria Jarko - Działak

 

PROJEKT WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN realizowany jest, od 11 stycznia 2021 roku, jako kontynuacja  współpracy rozpoczętej w październiku 2020 roku  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań”. Zapewnia dzieciom w wieku 9-12 lat oraz ich rodzicom/ członkom rodzin, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wawer warunków do zrównoważonego rozwoju, poprzez działania niwelujące nierówności środowiskowe i wychowawcze. Poprzez zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci; grupę wsparcia dla rodziców oraz konsultacje indywidualne rodziny w obszarze trudności wychowawczych. W ramach zajęć dzieci mają okazję pracować nad swoimi emocjami, uczyć się radzenia ze stresem, pracować nad motywacją, komunikacją oraz rozwijać swoje zdolności i uczyć się jak można konstruktywnie spędzać czas wolny.

Obecnie zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w trybie on – line.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY WAWER dla specjalistów pracujących w wawerskich szkołach – koordynator Anna Kucińska

Spotkania z psychologami i pedagogami szkolnymi odbywają się raz w miesiącu.

Głównym celem spotkań jest integracja środowiska psychologów i pedagogów oraz wspieranie kultury wymiany doświadczeń i rozwoju. Diagnozowanie problemów placówek i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pedagogów i psychologów szkolnych i popularyzowanie efektywnych praktyk. Specjaliści również uczestniczą w szkoleniach.