czwartek, 30 czerwca 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dużury specjalistów

DrukujDrukujPDFPDF

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Anna Kucharska

poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

Poradnictwo, udzielanie informacji i wsparcie w zakresie dofinansowań PFRON, informacja o ulgach i uprawnieniach oraz miejscach świadczących pomoc.
 

MEDIACJE RODZINNE – Katarzyna Kołodziej i Izabela Miazek

czwartek 8.00 – 16.00

Mediacje dla osób w konflikcie okołorozwodowym, ustalenie planów wychowawczych i pomoc w wypracowaniu porozumienia chroniącego więzi rodzinne.
 

PRAWNIK – Agnieszka Olszewska - Dąbrowska

dyżur dwa razy w miesiącu - wtorek 16.00 – 19.00

Najbliższe zaplanowane dyżury (11.01.2022, 18.01.2022, 08.02.2022, 22.02.2022, 15.03.2022, 29.03.2022, 12.04.2022, 26.04.2022, 10.05.2022, 24.05.2022, 07.06.2022, 21.06.2022)

Konsultacje w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, karnego.
 

PEDAGOG SPECJALNY – Zofia Białek

dyżur dwa razy w miesiącu - poniedziałek 15.00 – 18.00

Najbliższe zaplanowane dyżury (17.01.2022, 14.02.2022, 14.03.2022, 25.04.2022, 16.05.2022, 13.06.2022)

Konsultacje w zakresie wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi i ich rodzin, organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówek oświatowych, mediacje, metod i form pracy terapeutycznej, organizacji wsparcia terapeutycznego, wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju dziecka.
 

DORADCA ZAWODOWY – Grzegorz Zubik

poniedziałek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 16.00

Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie pracodawców i przedsiębiorców planujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
 

KONSULTANT KOORDYNATOR - Katarzyna Gąsiorowska

poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 

KOORDYNATOR WOLONTARIATU - Anna Kucharska

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Koordynowanie pracy wolontariuszy, budowanie bazy wolontariuszy i potrzebujących seniorów.
 

SIEĆ WSPÓŁPRACY WAWER dla specjalistów pracujących w wawerskich szkołach – koordynator Anna Kucińska

Spotkania z psychologami i pedagogami szkolnymi odbywają się raz w miesiącu.

Głównym celem spotkań jest integracja środowiska psychologów i pedagogów oraz wspieranie kultury wymiany doświadczeń i rozwoju. Diagnozowanie problemów placówek i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pedagogów i psychologów szkolnych i popularyzowanie efektywnych praktyk. Specjaliści również uczestniczą w szkoleniach.