niedziela, 05 lutego 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Dużury specjalistów

DrukujDrukujPDFPDF

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Anna Kucharska

poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
Poradnictwo, udzielanie informacji i wsparcie w zakresie dofinansowań PFRON, informacja o ulgach i uprawnieniach oraz miejscach świadczących pomoc.

MEDIACJE RODZINNE – Katarzyna Kołodziej i Izabela Miazek

czwartek 8.00 – 16.00
Mediacje dla osób w konflikcie okołorozwodowym, ustalenie planów wychowawczych i pomoc w wypracowaniu porozumienia chroniącego więzi rodzinne.

DORADCA ZAWODOWY – Grzegorz Zubik

poniedziałek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 16.00
Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie pracodawców i przedsiębiorców planujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

KONSULTANT KOORDYNATOR - Katarzyna Gąsiorowska

poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

KOORDYNATOR WOLONTARIATU - Anna Kucharska

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
Koordynowanie pracy wolontariuszy, budowanie bazy wolontariuszy i potrzebujących seniorów.

SIEĆ WSPÓŁPRACY WAWER dla specjalistów pracujących w wawerskich szkołach – koordynator Anna Kucińska
Spotkania z psychologami i pedagogami szkolnymi odbywają się raz w miesiącu.
Głównym celem spotkań jest integracja środowiska psychologów i pedagogów oraz wspieranie kultury wymiany doświadczeń i rozwoju. Diagnozowanie problemów placówek i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pedagogów i psychologów szkolnych i popularyzowanie efektywnych praktyk. Specjaliści również uczestniczą w szkoleniach.