czwartek, 07 grudnia 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Godło Polski

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Data zamieszczenia 05.01.2021

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert. Oferty zostały złożone przez:

Lista ofert na sprzątanie 2022

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez spółkę pod nazwą AWIMA Sp. j. B. Wiśniewski, ul. 3-ego Maja 2B/22, 05-410 Józefów.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym, tym samym uznana została za najkorzystniejszą. Zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

 

Data zamieszczenia 22.12.2021

Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania OPS Wawer 2021
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania na usługę sprzątania OPS Wawer 2021
Wykaz usług - załącznik nr 2 do Zapytania na usługę sprzątania OPS Wawer 2021
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3 do Zapytania na usługę sprzątania OPS Wawer 2021