niedziela, 05 lutego 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

DrukujDrukujPDFPDF

2021


Data zamieszczenia 2021.11.09

Przygotowywanie i wydawanie w lokalu gastronomicznym oraz przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2023 


2020 


Data zamieszczenia 2020.06.23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia 2020.06.18

Informacja o wyborze oferty dotyczącego zapytania ofertowego dotyczącego zlecenia, zatrudnienia Metodyka pracy socjalnej

Data zamieszczenia 2020.06.09

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia, zatrudnienia Metodyka pracy socjalnej


Data zamieszczenia 2020.03.26

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data zamieszczenia 2020.03.11

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia działań lekarza psychiatry do konsultacji i wsparcia pracowników socjalnych w formie umowy zlecenia 


Data zamieszczenia 2020.03.11

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data zamieszczenia 2020.03.03

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia działań lekarza psychiatry do konsultacji i wsparcia pracowników socjalnych w formie umowy zlecenia 


2019

Data zamieszczenia 2019.10.30

Przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem )  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r.


2018

 Data zamieszczenia 2018.01.15

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych iasystentów rodziny


2017

 


Data zamieszczenia 2017.09.08

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy(2)


 Data zamieszczenia 2017.08.30

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


 

2016

 


Data zamieszczenia 2016.11.03

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


Data zamieszczenia 2016.07.21

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


Data zamieszczenia 2016.04.12

 Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie  usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

 

2015


Data zamieszczenia 2015.12.02

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego  [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.11.30

Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego  [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.11.16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn.  zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 w zw. z art. 5 ust. 1 Pzp.  [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.11.05

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego [pobierz]

Data zamieszczenia 2015.10.27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie i wydawanie  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn.  zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 w zw. z art. 5 ust. 1 Pzp.  [pobierz]