niedziela, 05 lutego 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

Допомога біженцям з України

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
20.07.2021
Asystent rodziny

Asystent Rodziny, czyli co można/ należy zrobić, gdy rodzina doświadcza trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej?

W sytuacji, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Po otrzymaniu wywiadu, który potwierdza występowanie problemów w rodzinie, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz Asystentowi rodziny.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Współpraca Asystenta z rodziną oparta jest o plan pracy, który z założenia jest długofalowy. Asystent rodziny pracuje z nią średnio przez 2–3 lata, w zależności od potrzeb.

Asystent rodziny w tym samym czasie może prowadzić pracę z kilkoma rodzinami w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań.

Asystent Rodziny:
- WSPIERA aktywność społeczną;
- MOTYWUJE do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- POMAGA w rozwiązaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- INFORMUJE o usługach innych instytucji i możliwości z ich korzystania;
- DORADZA w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;
- TOWARZYSZY w załatwianiu spraw urzędowych;
- WZMACNIA więzi rodzinne.

Praca z ASYSTENTEM RODZINNYM:
- ma charakter wsparcie edukacji oraz motywacji;
- pomoże w usamodzielnieniu;
- zainspiruje do zmiany;
- pomoże w nawiązaniu pozytywnych relacji w rodzinie;
- prowadzona jest za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st.  warszawy
ul. Włókiennicza 54
tel: 222 773 627 lub 222 773 637