poniedziałek, 26 sierpnia 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem ) gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

DrukujDrukujPDFPDF

Data aktualizacji: 02.11 2017 r.

Tytuł:

Przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem )  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2019r.

Treść:

Przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem )  gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2019r.

Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na zasadach określonych w  art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust.1.pkt.1  ww. ustawy.
 Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:19.10.2017
Termini składania ofert:

30.10.2017 r.  do godziny 9:00

Zawiadomienie o wyborze oferty:02.11.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: 
Pliki: