środa, 19 stycznia 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
13.10.2021
Projekt Szkółka S.O.S

 

 

 

 

 

 

Czas trwania projektu: 02.11.2021 r. - 20.06.2022 r.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

 

CEL PROJEKTU

- umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego korzystania z zajęć dodatkowych
- nadrobienie braków szkolnych
- pomoc przy odrabianiu lekcji z bieżącego materiału
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych co da możliwość lepszego ich rozwoju.

 

KOMU BĘDZIEMY POMAGAĆ

Przewidujemy pomoc dla około 20 dzieci:
- z terenu Dzielnicy Wawer,
- wiek: 7 do 18 lat -  kontynuujących naukę w szkołach podstawowych i średnich,
- dzieci ze środowisk, będących w strukturach pomocy społecznej, jak również rodzin niemogących zapewnić zajęć dla dzieci w formie prywatnej.

 

Kontakt:

Anna Kucharska - Koordynator Wolontariatu - tel: 515 911 857 e-mail:  a.kucharska@um.warszawa.pl
Natalia Szczepańska – Koordynator Projektu - tel: 222 773 629 lub e-mail: nszczepanska@um.warszawa.pl
Joanna Sattelmeier – Koordynator Projektu - tel: 222 773 625 lub e-mail: jsattelmeier@um.warszawa.pl

 

KOGO SZUKAMY?

Poszukujemy wolontariuszy chętnych do udzielania korepetycji na poziomie szkoły podstawowej i średniej z zakresu:
- matematyka, fizyka
- chemia, geografia
- języki obce:  angielski, niemiecki,
- język polski
-  inne przedmioty

 Oferta kierowana do:
- uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, uczniów szkoły średniej, studentów;
- emerytowanych nauczycieli;
- osób dysponujących odpowiednią wiedzą, czasem i chęcią pomocy.

 

Wystawiamy zaświadczenia o wolontariacie.

 

Zajęcia „Szkółka S.O.S” będą się odbywać na terenie Dzielnicy Wawer w zależności od miejsca zamieszkania dziecka korzystającego z zajęć.
W przypadku wprowadzonych obostrzeń w związku z panującą epidemią COVID-19 przewidziane są zajęcia w trybie online.
W sytuacji braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach stacjonarnych (np.: problemy zdrowotne) zajęcia odbywać się będą w miejscu zamieszkania dziecka.